Tuần lễ Giáo lý TGP.TPHCM

Kính gởi các thành viên câu lạc bộ media chương trình tuần lễ của Ban Mục vụ Giáo lý TGP.TPHCM được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ TGP.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20130707/22223

Các thành viên trong câu lạc bộ đăng ký chụp hình cho 8 giảng khoá. Mỗi buổi tối cần 2 người. Đăng ký nơi anh Chức, số điện thoại: 01217661772

Đếm Nguyệt Tác: 
0