Góp ý của BBT TITOCO

Trang MVTT Xóm Chiếu đã tương đối đẹp. Xin chúc mừng!

Mong MVTT Xóm Chiếu làm thêm:
- Giữa Trang web: thêm hình chụp chung có Cha Hạt trưởng và Cha đồng hành
- Menu Nguyệt ký: tháng 6.2013
- Menu Nguyệt tác: 6.2013: Tổng hợp
- Menu Kiến thức
- Menu Thư Giãn.

Phần Hình ảnh, Video và Audio: Đừng đăng những hình ảnh và clip của các giáo xứ, vì đã đăng ở trang giáo xứ rồi. Nếu tại trang các giáo xứ này chưa có các tác phẩm đó, thì chuyển về cho trang của các giáo xứ ấy.

Các trang giáo xứ đã thực hiện: cố gắng thêm nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn.

Cầu chúc MVTT Xóm Chiếu mỗi ngày một thêm phát triển.
Xin Chúa chúc lành cho mọi việc làm của chúng ta và ban cho các thành viên luôn bình an hạnh phúc.