Góp ý của BBT TITOCO

Trang MVTT Xóm Mới đã tương đối đẹp. Xin chúc mừng!
Mong MVTT Xóm Mới làm thêm:
- Menu Giới thiệu: Lược sử
- Menu Nguyệt tác: 6.2013: Tổng hợp
- Menu Hình Ảnh
- Menu Video
- Menu Audio
- Menu Kiến thức
- Menu  Ký sự
- Menu Thư Giãn.

Phần Hình ảnh, Video và Audio: Đừng đăng những hình ảnh và clip của các giáo xứ, vì đã đăng ở trang giáo xứ rồi. Nếu tại trang các giáo xứ này chưa có các tác phẩm đó, thì chuyển về cho trang của các giáo xứ ấy.

Mong thực hiện thêm trang của các giáo xứ:
- An Nhơn
- Bắc Dũng
- Hà Nội
- Hà Đông
- Hoàng Mai
- Hơn An
- Lam Sơn
- Lạng Sơn
- Nữ Vương Hoà Bình
- Tân Hưng
- Thái Bình 
- Trung Bắc
- Tử Đình
- Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Và các trang giáo xứ: cố gắng thêm nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn.

Cầu chúc MVTT Xóm Mới mỗi ngày một thêm phát triển.
Xin Chúa chúc lành cho mọi việc làm của chúng ta và ban cho các thành viên luôn bình an hạnh phúc.