Tháng Chín-2017

NGUYỆT KÝ THÁNG CHÍN-2017-MVTT-TÂN ĐỊNH
 
A-Thánh lễ thứ ba đầu tháng 09-2017
 

1-Hạt Tân Định: Giáo dân đồng hành với mục tử trong sứ mạng truyền giáo (2)


http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170918/39949

2-Giáo hạt Tân Định: Giáo dân đồng hành với mục tử trong sứ mạng truyền giáo (3)

3-Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli thăm mục vụ và dâng lễ tại Vườn Xoài

 

4-Giáo hạt Tân Định: Đào tạo giáo dân trong sứ mạng truyền giáo