Tháng 08.2017

Họp linh đạo tháng 8/2017
Khai mạc lúc 18g50 ngày thứ ba 22.08.2017 tại Phòng D7
 
Hiện diện:
Cha Trưởng ban Truyền Thông Giuse Vũ Hữu Hiền
Gx Gia Định: Vũ, Liệt; Gx Thanh Đa: Tuấn, Thùy Dung; Gx Bình Lơi: Thanh, Hoa; Gx Thị Nghè: Dung.
 
Chia sẻ Tin Mừng: Lc 1, 39-47
"Phúc cho Bà là kẻ đã tin".
Anh chị em đã chia sẻ về đoạn Phúc Âm theo Thánh Luca về sự vâng phục trọn vẹn của Mẹ Maria Trinh Nữ Vương. Mẹ Maria đã thưa xin vâng trong tình trạng nguy hiểm có thể mất mạng. Noi gương Mẹ, chúng ta cũng thưa xin vâng mọi sự sắp đặt của Chúa.
 
Thảo luận:
Nội dung chính của cuộc họp:
1/ Quyết định lại ngày họp hàng tháng. Anh chị em hiện diện đều đồng ý giữ lại ngày họp tối thứ ba tuần thứ ba lúc 18g30 tại phòng D7 như cũ.
2/ Đăng ký tham dự ngày bổn mạng liên hạt. Có 4 anh chị em chắc chắn, còn 2 bạn hứa nếu thu xếp được công việc sẽ đến tham dự.
 
Cha Trưởng ban hướng dẫn làm báo cáo cho ngày bổn mạng và khuyến khích anh chị em giới thiệu người trong giáo xứ đi học khóa tổng quan mới.
 
Kết thúc: 
Buổi họp kết thúc lúc 20g15.