Tháng Bảy-2017

               

Nguyệt ký MVTT-TĐ tháng Bảy-2017
 
I: Thánh lễ thứ Ba đầu tháng 7-2017: Ngày 04/07/2017, lúc 18g30,nhà nguyện lầu 2, nhà truyền thống TTMV GP SG

(Kính mời các Anh Chị trong Gia Đình Mục vụ Truyền thông Sài Gòn đến tham dự Thánh lễ đầu tháng Bảy : thứ Ba ngày 4-7-2017 vào lúc 18g15 (6g15 tối) tại lầu 2 Nhà Truyền thống.

Cha Trưởng Ban vừa đi họp Truyền Thông Liên Á Châu ở Canada về sẽ có nhiều tin tức và hướng mục vụ truyền thông sắp tới. Rất mong sự hiện diện đông đủ của các thành viên.
 
VPMVTT Sài Gòn                                                                                  (Nt Duyên Sa )

I-1: Vidéo clip Thánh lễ tạ ơn Thứ 3 đầu tháng 7 tại TTMV GP SG ngày 04/07/2017:

XIN VÀO LINK SAU ĐÂY, CẢM ƠN:
http://phangiathehien.blogspot.com/2017/07/nguyet-ky-mvtt-t-thang-bay-20...

I-2:  Họp CLB Média đầu tháng Bảy, ngày 11/07/2017
http://phangiathehien.blogspot.com/2017/07/mvtt-gp-sg-hop-media-thang-7-...

 

II: Bài viết WGPS:

1-GX VX:

               1-1  Thánh lễ tạ ơn của Cha Phêrô Phan Khắc Từ

http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170701/39126
               1-2   
Lễ mừng kỉ niệm 18 năm thụ phong linh mục cha chánh xứ Giuse    
http://tgpsaigon.net/thu-vien-anh/20170701/39129

2-GX BP:
            2-1: Mừng Bổn Mạng Ban Lễ Sinh
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170702/39144

3-GX TĐ:
         3-1: Tập huấn của GĐCTC:
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170704/39156

4-GX Thánh Phao Lô III:
            4-1: Hãy để Chúa Thánh Thần Biến Đổi:
http://phangiathehien.blogspot.com/2017/07/gx-thanh-phao-lo-3-hay-e-chua...