Tháng 06.2017

Họp linh đạo tháng 6/2017
Khai mạc lúc 18g50 ngày thứ ba 20.06.2017 tại Phòng D7
 
Hiện diện:
Gx Gia Định: Vũ; Gx Thanh Đa: Tuấn, Thùy Dung; Gx Thị Nghè: Phương, Dung.
 
Chia sẻ Tin Mừng: Mt 5, 43-48
"Các ngươi hãy yêu thương thù địch".
Anh chị em đã chia sẻ về đoạn Phúc Âm theo Thánh Matthêu về sự yêu thương kẻ thù. Theo anh chị em, yêu thương kẻ thù không phải là xin Chúa cho mình không ghét họ, mà là cầu nguyện cho họ được ơn biến đổi, hầu có thể làm cho cuộc sống tốt đẹp, công bằng và đầy tình yêu thương hơn.
 
Thảo luận:
Nội dung chính của cuộc họp là bầu lại Ban điều hành nhóm đúng theo luật.
Chị Lucia Xuân Trưởng nhóm đã mời bầu lại ngay sau buổi Đại Hội Thế giới Truyền Thông lần thứ 51 khi nhiệm kỳ của Ban điều hành nhóm chấm dứt, nhưng các bạn đã hẹn lại ngày họp linh đạo. Trước ngày họp, chị Xuân một lần nữa, lại gởi thơ mời các bạn tham dự buổi họp linh đạo nhóm theo thông lệ vào lúc 18g30 ngày 20.06 tại phòng D7 để bầu luôn, nhưng rất tiếc là các bạn không tham dự đông đủ.
Con số thành viên hoạt động của hạt Gia Định là 17 anh chị em, nhưng đi họp thường chỉ có 5 - 7 người.  Hiện diện hôm nay cũng chỉ có 5 người, nhưng các bạn đồng ý bầu luôn vì không thể dời ngày bầu hoài. Ban điều hành mới gồm:
Trưởng: Maria Lưu Thị Ngọc Dung
Phó: Giuse Nguyễn Văn Tuấn
Thơ ký: Giuse Martinô Nguyễn Phạm Anh Vũ
Thủ quỹ: Phaolô Ngô Thành Nhân
Trưởng Dung là người cũ tạm thời nhận trách nhiệm để hỗ trợ hai Phó trong nhiệm vụ mới. Hai Phó sẽ chia nhau công việc đối ngoại và đối nội.
 
Xin cảm ơn Trưởng Xuân dù rất bận rộn đã nhận lãnh trách nhiệm giúp anh chị em trong nhóm suốt thời gian qua.
 
Vũ có thông báo về khóa học Hè làm Clip Truyền Thông và khóa học Tổng quan mới. Phó Phương đã đăng ký học khóa Tống quan mới. Sẽ gởi email cho các bạn trong hạt về hai khóa học này để các bạn tự đăng ký học hoặc giới thiệu các bạn trong giáo xứ của mình đi học.
 
Kết thúc: 
Buổi họp kết thúc lúc 20g00.