Bắt anh đi một dặm (19/6/17)

Lời Chúa và suy nghĩ T Hai sau CN XI TN, 19/6/2017
41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm
 
Suy nghĩ:
Tôi muốn theo mạch văn thánh Phao-lô gửi tín hữu Corinto để viết tiếp: dù chúng tôi có bị người đời coi là thua thiệt nhưng kỳ thực là không, dù chúng tôi có bị người đời chê là khờ dại nhưng kỳ thực là không, dù chúng tôi có bị người đời cho là điên khùng nhưng kỳ thực là không… Mặt khác tôi cũng muốn đảo lại: dù chúng tôi được người đời khen là đạo đức nhưng kỳ thực là không, dù chúng tôi được người đời khen là đứng đắn thành thật nhưng kỳ thật là không, dù chúng tôi được người đời khen là bác ái yêu thương nhưng kỳ thực là không…
Khi Chúa nói “nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa”, nhiều người cho rằng ý Chúa là nhường nhịn người ác chứ đừng đôi đầu với họ, nhưng tôi nghĩ nếu thực hành sát được với nghĩa đen thì càng tốt. Họ ưc hiếp ta, tước đoạt của ta, vu khống cho ta… nếu ta có thể chịu đựng được để cảm hóa lại họ thì thật là tuyệt vời…

Lời Chúa:
1 Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em: anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu.2 Quả thế, Chúa phán rằng: Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.3 Phần chúng tôi, chúng tôi chẳng làm gì gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng tôi.4 Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa: gian nan, khốn quẫn, lo âu,5 đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng.6 Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối,7 bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ,8 khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu. Bị coi là bịp bợm, nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành;9 bị coi là vô danh tiểu tốt, nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến; bị coi là sắp chết, nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống; coi như bị trừng phạt, nhưng kỳ thực không bị giết chết;10 coi như phải ưu phiền, nhưng kỳ thực chúng tôi luôn vui vẻ; coi như nghèo túng, nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có; coi như không có gì, nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả. (2Cr 6:1-10)
38 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. (Mt 5:38-42)