Biên bản họp 06.2017

BIÊN BẢN HỌP LINH ĐẠO THÁNG 06-2017
 
Thực hiện tại: Giáo xứ Nam Thái.
Lúc 19g30 ngày 16-06-2017.
 
Hiện diện:
-       Trưởng nhóm: Gioan Nguyễn Xuân Đại.
-       Phó nhóm: Giuse Phạm Quang Hoàng.
-       Thư ký: Maria Nguyễn Thị Minh Tình.
Cùng tham dự có 12 thành viên. Trong đó có 07 thành viên hoạt động, 05 thành viên tán trợ.
 
Danh sách thành viên hoạt động có mặt: 07 thành viên.

 1. Gioan Nguyễn Xuân Đại - Giáo xứ Xây dựng.
 2. Giuse Phạm Quang Hoàng - Giáo xứ Nam Thái.
 3. Vinh Sơn Nguyễn Minh Sơn - Giáo xứ Tân Chí Linh.
 4. Giuse Đào Mạnh Tâm - Giáo xứ Lộc Hưng.
 5. Giuse Maria Lê Khắc Nguyện - Giáo xứ Nam Thái.
 6. Bà Anna Bùi thị Bích Liên - Giáo xứ Nghĩa Hòa.
 7. Bà Anna Bùi Thu Vân - Giáo xứ Sao Mai.

 
Danh sách thành viên tán trợ có mặt: 05 thành viên.

 1. Gioan Baotixita Hoàng Quang Huy - Giáo xứ Nghĩa Hòa.
 2. Maria Nguyễn thị Minh Tình - Giáo xứ Nghĩa Hòa.
 3. Anna Vũ Thị Ngọc Tiên - Giáo xứ Nghĩa Hòa.
 4. Giuse Đỗ Minh Tuấn - Giáo xứ Chí Hòa.
 5. Maria Phạm Thị Thực - Giáo xứ Lộc Hưng.

 
Danh sách thành viên hoạt động vắng mặt có phép:

 1. Maria Vũ Kiều Mỹ - Giáo xứ Mẫu Tâm.
 2. Giuse Nguyễn Văn Quế - Giáo xứ Nam Hòa.

3.     Gioan Baotixita Vũ Đình Thịnh - Giáo xứ Nam Thái.

 1. Ông Gioan Baotixita Trần Quang Thái - Giáo xứ Nghĩa Hòa.

 
Danh sách thành viên Tán trợ vắng mặt có phép:

 1. Anna Nguyễn Thị Vy - Giáo xứ Xây dựng.
 2. Têrêsa Trần Thị Mỹ Hằng - Giáo xứ Xây dựng.

 
A. CHIA SẺ LỜI CHÚA:
1. Hát: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa.
2.Công bố Tin mừng: (Mt 5,33-37).
3.Bình bầu Ban điều hành mới:
-     Danh sách các ứng viên được đề cử bằng phiếu kín:
1. Giuse Phạm Quang Hoàng - Giáo xứ Nam Thái.
2. Bà Anna Bùi thị Bích Liên - Giáo xứ Nghĩa Hòa.
3. Bà Anna Bùi Thu Vân - Giáo xứ Sao Mai.
4. Bà Maria Nguyễn Thị Minh Tình - Giáo xứ Nghĩa Hòa.
 
-       Thể thức bầu chọn: lấy 3 bỏ 1. Ứng cử viên có số phiếu cao nhất được chọn là Trưởng nhóm, các ứng cử viên còn lại theo thứ tự là phó và thư ký kiêm thủ quỹ.
-       Cách thức bầu chọn: các thành viên chọn ai sẽ ghi tên vào phiếu và chỉ được chọn đúng 3 ứng cử viên. Phiếu không hợp lệ sẽ bị loại bỏ.

Thảo luận: Không bầu chọn các thành viên vắng mặt hôm nay. Các thành viên cùng nhất trí 100%.
Kết quả kiểm phiếu:
     Danh sách ứng cử viên được chọn có số phiếu thứ tự như sau:

 1. Bà Anna Bùi Thị Bích Liên - 10 phiếu - Trưởng nhóm.
 2. Ông Giuse Phạm Quang Hoàng - 09 phiếu - Phó nhóm.
 3. Bà Maria Nguyễn Thị Minh Tình - 09 phiếu - Thư ký kiêm Thủ quỹ.

 
-       Tất cả mọi người nhất trí với kết quả bầu chọn. Ông Gioan Xuân Đại trao đổi những công việc của Trưởng nhóm với bà Bích Liên. Bà Bích Liên ghi nhận công việc và mong muốn tất cả các thành viên cùng hợp tác và giúp đỡ.
-       Các thành viên trong Ban điều hành cảm ơn mọi người đã tín nhiệm.
-       Ông Gioan Xuân Đại có trách nhiệm báo cáo lại cho Cha đồng hành và Cha Trưởng Ban danh sách tân Ban điều hành.
-       Ông Gioan Xuân Đại sẽ bàn giao công việc cụ thể với tân Trưởng nhóm khi có quyết định cuối cùng của Cha Trưởng ban.
 
C.  KẾT THÚC:
-    01 kinh Lạy Cha, 03 kinh Kính Mừng, 01 kinh Sáng Danh.
-    Buổi họp kết thúc lúc 20g30.
 
               Thư ký.                                                                        Trưởng nhóm.
 
 
 
 
Maria Nguyễn Thị Minh Tình                                              Gioan Nguyễn Xuân Đại.