Tháng Sáu-2017

NGUYỆT KÝ T.6-2017 MVTT-TĐ
I- Thánh lễ thứ Ba đầu tháng 6-2017( 06/06/2017)
I-1: http://phangiathehien.blogspot.com/2017/06/mvtt-gp-sg-thanh-le-ta-on-au-...
I-2
- VIDEO THÁNH LỄ T.3 ĐẦU THÁNG 6-2017
http://phangiathehien.blogspot.com/2017/06/video-thanh-le-thu-ba-au-than...
I-3-Họp câu lạc bộ Média/tháng Sáu-2017 ngày 13/06/2017

http://phangiathehien.blogspot.com/2017/06/hop-media-mvtt-gp-sg-13062017...

II- Bài viết của TV được đăng trên WGPS:

1- GX VX: 1-1:Bế giảng năm học giáo lý 2016-2017
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170605/38838
                1-2: Ban Bí tích Thêm sức

http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170610/38885
                1-3: Ban Lễ sinh mừng Bổn mạng
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170613/38910
                

2-GX BP: 2-1 Hồng Ân Chúa Thánh Thần
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170606/38853
                2-2 
Dòng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Hồng ân Vĩnh khấn
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170605/38829
               2-3 THIẾU NHI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170619/38967
               2-4  Hội CBMCG thực thi bác ái
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170619/38967
              2-5   
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm mừng lễ bổn mạng
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170626/39059