Tháng Năm-2017

NGUYỆT KÝ THÁNG NĂM MVTT/TÂN ĐỊNH

 

I- THÁNH LỄ THỨ BA ĐẦU THÁNG NĂM, 02/05/2017, MVTT-GPSG

Mời clik vào link dưới đây:
http://phangiathehien.blogspot.com/2017/05/thanh-le-thu-ba-au-thang-nam2...


II-Video bài: Truyền thông niềm hy vọng và cầu nguyện. Tác giả: Linh Hữu 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_fXIqOMxxOc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


III- HỌP CLB MEDIA / NHÓM VIẾT TIN:

 http://phangiathehien.blogspot.com/2017/05/thong-tin-vv-sinh-hoat-nhomvi...


IV- Biên bản hop Linh Đạo nhóm MVTT-Tân Định ngày 16/05/2017:

http://phangiathehien.blogspot.com/2017/05/gia-inh-mvtt-tan-inh-hop-linh...


V- Các bài của TV - TĐ đăng trên WGPS trong tháng 5/2017:

1-GX VX: Giáo điểm Dakchoong và chứng nhân tin mừng
 http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170524/38719
2- GX VX: Kết thúc tháng Hoa-2017
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170531/38787
3- GX Bùi Phát:

  1- GIÁO XỨ BÙI PHÁT: LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC/TU SĨ

  2- GIÁO XỨ BÙI PHÁT TỔ CHỨC : THÁNH LỄ TẠI GIA VÀ KÍNH VIẾNG BÀ CỐ MARIA
  3- THÁNH LỄ AN TÁNG BÀ CỐ QUẢ PHỤ MARIA LÂM NGỌC RUNG(Nhũ danh Nguyễn Thị Sáo)
  4-Trung tâm Mục vụ TGP Sàigòn: Thánh lễ Bế giảng năm học 2016-2017

VI- TGP SG Cử hành Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hôi lần 51 của Đ T C Phan Xi Cô
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170528/38755

VII- Clip Video MVTT TĐ: Nhìn lại hoạt động năm qua và định hướng năm tới 2017-2018 (tham gia báo cáo với MVTT-GP)
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/81Exdx3lua0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>