Tháng 12.2016

Hội ngộ linh đạo tháng 12/2016

Khai mạc lúc 18g30 ngày thứ ba 20.11.2016 tại Phỏng D7

Chia sẻ Tin MừngLc 1, 26-38 
Nội dung bài Tin Mừng nói về việc sứ thần truyền tin cho Mẹ Maria. Khi hiểu được Thánh Ý, Mẹ đã thốt lời Xin Vâng, Mẹ luôn phó thác vào Chúa vì Mẹ tin rằng đối với Thiên Chúa thì không điều gì Ngài không làm được.

Thảo luận: Anh chị em thành viên đã cùng nhau chia sẻ về các bài viêt trên titoco và phân công cho Thánh lễ tháng 1.2017 và chụp hình hang đá trong các giáo xứ trong Hạt.
1. Trực lễ:
- Vũ điều khiển máy chiếu/soạn danh sách bổn mạng và sinh nhật trong tháng, in lời nguyện chung. 
- Tuấn: sắp xếp đồ lễ/đọc Sách Thánh.
- Hoa&Trúc: chuẩn bị nước ,ghế/đọc lời nguyện chung.
- Dung: soạn lời nguyện, bài hát, đọc lời nguyện
2. Chụp hình hang đá các Gx:
- Chị Xuân: Gia Định
- Anh Thanh: Bình Lợi
- Chị Hoa: Bình Hòa
- Thùy Dung: Thanh Đa/Hàng Xanh/Chính Lộ
- Tuấn: Đức Mẹ Vô Nhiệm/Phú Hiền/Thánh Tịnh
- Dung: Mông Triệu/NDKhang/ Martinô/Hiển Linh/Thị Nghè

Hiện diện: Gx Bình Lợi: Hoa, Trúc. Gx Gia Định: Vũ. Gx Thị Nghè: Dung. Gx Thanh Đa: Tuấn

Kết thúc: buổi họp kết thúc lúc 20g00.