Giáo xứ Khiết Tâm

Khi dâng Thánh lễ, chúng ta thực thi lệnh truyền của Chúa Giêsu cứu độ chúng ta: Thánh Phaolô làm chứng về điều này “Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng Tạ ơn, rồi bẻ ra và nói “Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là Mình Ta <HOC EST CORPUS MEUM> hiến tế vì anh em, anh em hãy làm như Ta, và làm để tưởng nhớ đến Ta”

GIÁO XỨ KHIẾT TÂM

Ngày thành lập giáo xứ: năm 1968/1981
Bổn mạng giáo xứ: Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria
Mừng kính: hàng năm Sau lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su
Địa chỉ: 28 Long Hưng. Phường 7. Quận Tân Bình. TP.HCM
Điện thoại: 08.38641 3509


Linh mục Chánh xứ
Gioan Kim Khẩu
TRI CÔNG VỊ

Thánh lễ và ý nguyện trong tuần:
 

 
Giờ Kinh phụng vụ:
 

 
Giờ giáo lý: