Ban Mục Vụ Truyền Thông

NHÓM HOẠT ĐỘNG VÀ TÁN TRỢ TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ

NHÓM TÁN TRỢ TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ

GIA ĐÌNH MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ TÂN LẬP

Do cha Gioan Baotixita - chánh xứ thành lập ngày 11/08/2011
Ngài chọn Thánh nữ Clara làm bổn mạng và làm lễ kính hàng năm vào ngày 11/08

- Tổng số thành viên là 42
- Gồm các ban
 1. Ban âm thanh - ánh sáng
 2. Dàn dựng
 3. Ban Quay phim, chụp hình, thu âm
 4. Ban biên tập 
 5. Tán trợ
- Trưởng:
- Phó: