Nội dung buổi họp ngày 31/11/2015

Kính gửi Anh/Chị,

 
Tuyến và Chị Trang đi họp TT TGP ngày 31/11, Tuyến xin thông báo một số đường hướng mới quan trọng như sau:
 
1. Thêm 3 Cha mới:
Đức Tổng bổ nhiệm Cha Martino Bùi Huy Hòa (phó ban), du học bên Ý, Cha Phó xứ Tân Định. Cha Hòa sẽ đến từng Hạt để tham dự họp mỗi tháng và hỗ trợ từng Giáo xứ để xây dựng lực lượng và giải quyết những khó khăn.
- Cha Phêrô Phạm Văn Chính Dòng Donbosco sẽ phụ trách KẾ HOẠCH. Cha sẽ tổ chức thành lập những phòng ban chuyên môn, hoạt động có mục tiêu tạo ra sản phẩm cụ thể và lo đầu ra cho sản phẩm cũng như là lượng giá những hoạt động của TT TGP. TTTGP sẽ tổ chức hoạt động giống như một

công ty và phải tạo ra và cân đối được TÀI CHÍNH để tự hoạt động.
- Cha Vũ Dòng Tên, giúp dịch thông tin sang tiếng Anh, Cha cũng sẵng lòng giúp TT tổ chức những sự kiện lớn.
 
2. Kính mời tất cả A/C đi dự Lễ thứ 3 ngày 3/11 để cầu nguyện cho các đẳng Linh hồn Ân nhân và Thân nhân thành viên MVTT. Đồng thời là Lễ ra mắt Cha Phó ban và Mừng quan thầy Martino của Cha.
 
3. Họp MVTT Hạt Thủ đức vào ngày 6/11 lúc 19 giờ 30 tại Gx Thủ đức, Cha Phó ban sẽ tham dự và Cha muốn biết tình hình TT của Hạt cũng như tất cả những khó khăn của các giáo xứ. Kính mong A/C đến tham dự đông đủ và chuẩn bị báo cáo tình hình của Gx mình.
 
Trân trọng,