Mời họp định kỳ tháng 11/2015

THÔNG BÁO
MVTT Thủ Đức xin mời tất cả ACE thành viên MVTT đến tham dự buổi họp định kỳ tháng 11/ 2015.
Vào lúc 19g30 ngày 06/ 11/ 2015, tại Giáo Xứ Thủ Đức.
Buổi họp lần này có sự hiện diện của cha tân Phó ban MVTT TGP nhiệm kỳ 2015-2019.
Rất mong ACE thành viên tham dự thật đầy đủ và đúng giờ.
Trưởng nhóm Đinh Quang Tuyến.