Tháng 04. 2014

                                   Họp Linh Đạo MVTT Hạt Gò Vấp Tháng 04. 2014
                   Lúc 19giờ 30 ngày 24 tháng 04 năm 2014 tại tư gia anh Dương Phú Cường.
   
                                               _____________oOo______________
I - THÀNH PHẦN THAM DƯ:
  - Cha Trưởng Ban Truyền Thông Lm.Giuse Vũ Hữu Hiền.
  - Hai Thành viên BTV. MVTT Giáo Phận Sài Gòn.
  -Ba thành viên MVTT GòVấp.
II- NỘI DUNG:
  - Đọc Kinh khai mạc. Đọc Tin Mừng (Lc24, 35-48).