Gíao xứ Hạnh Thông Tây

Người Kitô hữu không coi thường mọi giá trị của xã hội, nhưng họ có một thang giá trị riêng. Họ biết đâu là những giá trị mà họ phải tôn trọng.
Ðoạn Tin Mừng hôm nay nhắc ta rằng Chúa đến bất ngờ, như chú rể đến lúc nửa đêm. Chúng ta phải sẵn sàng như năm cô phù dâu khôn ngoan, hân hoan ra đón chú rể, tay cầm đèn thắp sáng.
Phần đầu của bài Tin Mừng cho thấy sự giả hình của một số người pharisêu, có quyền giảng dạy Lề Luật. Giả hình là không làm điều mình dạy người khác, là dễ dãi với chính mình, nhưng khắt khe với tha nhân.

Giáo xứ Hạnh Thông Tây

 
         
Lm. Giuse Phạm Đức Tuấn
            Chánh xứ
Năm thành lập: 1861
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse Ngày 19 tháng 03
LM Chính xứ:  Từ năm 2013
 
LM Phụ tá: Từ năm 2012 
 
 
 
Địa chỉ: 53/7 Quang Trung, P.11 Quận Gò Vấp
Điện thoại: 
  • VP: 35899256
  • Cha Sở: 3895 8069
  • Cha PT: 35899257

Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:45
17:30
Thứ 3: 
04:45
17:30
Thứ 4: 
04:45
17:30
Thứ 5: 
04:45
17:30
Thứ 6: 
04:45
17:30
Thứ 7: 
04:45
17:30
CN: 
05:00
07:30
09:30
16:00
17:30
19:00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
04.45 - 16.00
Thứ 3: 
04.45 - 16.00
Thứ 4: 
04.45 - 12.00
Thứ 5: 
04.45 - 16.00
Thứ 6: 
04.45 - 16.00
đầu tháng sau lễ 17:30 (CĐ)
Thứ 7: 
04.45 - 12.00


 

Thông tin Giáo xứ Hạnh Thông Tây:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090801/1635